gototopgototop

Друк

Як легально працювати у Чеській Республіці?
Інформація для громадян України!

 

Умови виконання роботи на території Чеської Республіки встановлені, переважно, Законом №435/2004 Збірки, про працевлаштування, у останній редакції – тексти доступні в Інтернеті за адресою http://portal.mpsv.cz/sz/ 

ОСНОВНИЙ ПОРЯДОК ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОБОТУ

Іноземця, який не є громадянином ЄС/ЄЕП та Швейцарії або членом його родини, можна прийняти на роботу за умови, що він:

Іноземець звертається за дозволом на роботу в письмовому вигляді до компетентного органу  -  відповідного місцевого Центру Зайнятості(«urad prace»), як правило, напередодні свого прибуття до Чеської Республіки. У цій процедурі він може бути представлений роботодавцем або іншою уповноваженою особою, а саме на основі і в обсязі письмового доручення.

Бланк заявки можна отримати на веб-сайті  http://portal.mpsv.cz/sz/zahr zam/tiskopisy.

Додатки до заяви

Додатки іншими мовами подаються в оригіналі або в офіційно завірених копіях разом із офіційним перекладом на чеську мову.

Адміністративний збір за подачу заявки на отримання дозволу на роботу становить 500 чеських крон.

Дозвіл на роботу пов’язаний із ситуацією на ринку праці. Він видається на дане вільне робоче місце, якщо його не можна зайняти інакше, з урахуванням необхідної кваліфікації чи дефіциту робочої сили. Про видачу дозволу на роботу приймає рішення Центр Зайнятості, у районі якого виконуватиметься робота.

Дозвіл на роботу, виданий Центром Зайнятості

ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ ПРИ НАДАННІ ДОЗВОЛУ НА РОБОТУ ІНОЗЕМЦЮ

Сезонні роботи

Дозвіл на роботу у зв’язку із ситуацією на ринку праці видається іноземцю, який буде сезонним працівником протягом шести місяців в календарному році. Знову можна видати дозвіл за умови, що відрізок часу між окремими працевлаштуваннями становитиме не менше шести місяців.

Випадки, коли дозвіл на роботу іноземцю Центр Зайнятості видає незалежно від ситуації на ринку праці, на основі чітко визначених критеріїв, викладені у § 97 Закону про працевлаштування.

Дозвіл на роботу не можна видати іноземцю,який:

ЗЕЛЕНА КАРТА

Зелена карта (далі лише «ЗК) поєднує в собі дозвіл на роботу та дозвіл на перебування у ЧР. ЗК прикріплена лише до певного робочого місця, яке зареєстроване у Центральному Реєстрі вакансій, які призначені для працівників, влаштованих в режимі ЗК( далі лише «Центральний реєстр»). Про видання ЗК приймає рішення Міністерство внутрішніх справ ЧР.

Центральний реєстр, включаючи детальну інформацію та бланки заявок на ЗК, доступний на веб-сайті Міністерства праці та соціальних відносин ( МПСВ ЧР) http://poral.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka, поряд з чеською – у англійській, російській, французькій та іспанській мовних версіях.

Види зелених карт

Заявка на отримання зеленої карти з-за кордону

Громадяни України, відповідно до розпорядження 461/2008 Збірки, мають право звернутися по ЗК.

Дипломатичні місія ЧР за кордоном приймає заявку іноземця на ЗК, яку згодом надсилає у Міністерство внутрішніх справ ( надалі лише «МВС ЧР») для подальшого розгляду.

Протягом 30 днів від отримання запиту МВС ЧР має прийняти рішення з цього питання. Якщо запит іноземця було задоволено, МВС ЧР подає письмову інформацію роботодавцю, повідомляє його про номер ЗК, яка видана іноземцю, та про дату її отримання.

Дипломатичні місії ЧР за кордоном, на основі наданої МВС ЧР інформації, запрошують  іноземців для отримання в*уїзної візи з метою отримання ЗК, яка буде вручена на території Чеської Республіки.

Заявка на отримання ЗК з території Чеської Республіки

Громадянин України, який перебуває в Чеській Республіці, може подати заявку на видачу ЗК Мі міністерству внутрішніх справ ЧР:

Роботодавець повинен повідомити відповідний Центр Зайнятості:

На видання ЗК не існує юридичного права!

Агентства з працевлаштування не можуть тимчасово закріплювати власників ЗК для роботи у користувача.

ШТРАФИ

Іноземцю, який працює без дозволу на роботу або з порушенням умов виданого дозволу, можна накласти штраф до 10 000 крон чеських.

Роботодавцю які дозволить іноземцю виконувати нелегальну роботу, можна накласти штраф у розмірі до 5 000 000 крон чеських.

ДОЗВІЛ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ АБО ЗЕЛЕНА КАРТА НЕ ВИМАГАЮТЬСЯ: у випадках, зазначених у § 98 Закону про працевлаштування.

Джерело: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam

весілля та одруження